Privacyverklaring

Welke gegevens verzamelt deze website van u en hoe gaan wij met die gegevens om?

Aansprekend verhaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website.

Contactgegevens verantwoordelijke
Nelleke van Wendel de Joode
de Pôle 11 8604 VG, Sneek
Per juli 2021: Oosterhamrikkade 101-7 9713 KC Groningen

nelleke@aansprekendverhaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken via de website
Ik verwerk via de website enkele persoonsgegevens via een contactformulier en beperk de gegevens waar ik om vraag tot een minimum.
Via een contactformulier kunt u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achterlaten.
U kunt ook telefonisch contact met mij opnemen.

Ik gebruik geen social media plugins.
Wel wordt er vanuit de website verwezen naar mijn LinkedIn pagina.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik via de webstite verwerk
Mijn website verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.
Denk hierbij aan financiele gegevens, persoonsnummer of medische gegevens.

Mijn website is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Ik raadt ouders echter aan altijd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u desondanks toch van mening bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of een minderjarige, neem dan contact met ons op via: nelleke@aansprekendverhaal.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag via mijn website gegevens verwerkt worden
Ik verwerk via de website gegevens voor het volgende doel:

  • om vragen van u te kunnen beantwoorden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang persoonsgegevens die verzamelt zijn via de website bewaard worden
Ik bewaar persoonsgegevens verkregen vanuit deze website twee weken op de server van de website. Binnen die tijd neem ik  contact met u op en afhankelijk van onze correspondentie en afspraken worden de gegevens vervolgens offline door ons bewaard.
Na deze veertien dagen worden de gegevens automatisch en volledig van onze server verwijderd.

Google analytics gegevens worden 26 maanden bewaard voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd. Ik gebruik google analytics zonder dat wij ip-adressen bewaren. Uw bezoek is dus niet te herleiden naar uw ip-adres.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek nooit gegevens aan derden en als ik dit wel doe, doe ik dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En altijd in overleg!

Gegevens verkregen via de website inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Links van en naar andere websites
Op deze website worden mogelijk enkele links naar externe websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster.
Op deze pagina’s gelden de privacy voorwaarden behorend bij die betreffende pagina.

Hoe ik mijn website bescherm
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • TLS / SSL. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u alsnog de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: nelleke@aansprekendverhaal.nl.

Verwerkerssovereekomst
Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met teKiek! webdesign te Oudehaske
Er zijn geen overige verwerkers aan deze website gekoppeld.

Gebruik van afbeeldingen en foto’s

Gebruik van foto’s van personen op de website
Ik gebruik op onze website enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Wanneer wij foto’s gebruiken waarop personen herkenbaar in beeld zijn hebben wij de betreffende perso(o)n(en) daarvoor om toestemming gevraagd.
Staat u of uw kind op een van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven heeft of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met nelleke@aansprekendverhaal.nl  zodat ik de betreffende foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Aansprekend Verhaal spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze websit. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Aansprekend Verhaal , noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Aansprekend Verhaal

Ook een opdracht voor Aansprekend Verhaal?

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this